Onderwijs


Steeds meer organisaties beseffen het belang van verduurzaming. Hetgeen zeker ook van toepassing is op onderwijsgebouwen. Oók hier helpt Quintess om het grillige energiegebruik zodanig integraal op afstand te besturen, dat er jaarlijks dáádwerkelijk substantiële energiebesparingen worden gerealiseerd.


Referenties

Het Wibauthuis in Amsterdam

Aan de kop van de Wibautstraat in Amsterdam staat ‘Het Wibauthuis’. Deze open stadscampus kenmerkt zich door een uitnodigend karakter, waardoor zowel studenten als medewerkers er studeren, werken, wonen en recreëren. Bovendien kan iedereen hier gebruikmaken van de horeca, de winkels en de initiatieven die de scholen zelf initiëren.

Tijdens de ontwerpfase is er veel aandacht besteed aan de opwekking van duurzame energie. Daartoe verzorgt de warmtepomp-, met de gekoppelde WKO-installatie voor bodemopslag, het grootste deel van de warmte-opwekking. De WKO-installatie verzorgt hierbij de volledige gebouwkoeling.

Werkzaamheden Quintess

Meet- en Regelbedrijf Numan & Kant te Strijen gaf Quintess de opdracht om de regeltechniek en veldapparatuur voor het gehele gebouw te organiseren. Inclusief de ruim 800 na-regelingen die de hoge gebouw-klimaateisen moeten waarborgen. Aansluitend kwam het verzoek of Quintess in de publieke zones tevens de levering van de KNX-besturing en software wilde verzorgen en deze in het GBS te integreren. Een mooie opdracht met dito referentie.

International School of Amsterdam te Amstelveen

De in 1964 opgerichte particuliere Internationale School van Amsterdam te Amstelveen geeft Engelstalig onderwijs aan voornamelijk expat-kinderen van 3 tot 19 jaar. Deze school, met een capaciteit van 950 leerlingen die vooral uit de Verenigde Staten, Japan, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en de Scandinavische landen komen, valt buiten de ‘normale’ Nederlandse wetgeving, omdat er geen Nederlands gesproken hoeft te worden.

Werkzaamheden Quintess

Quintess draagt hier de verantwoordelijkheid voor het regeltechnische onderhoud aan alle klimaatinstallaties, zoals warmtepompen, WKO-installaties en de monitoring van de dagelijkse aansturingen. Zodanig dat de aanstormende talenten zich in een comfortabel klimaat optimaal kunnen concentreren op de dagelijkse leerstof.