Onderwijs


Steeds meer organisaties beseffen het belang van verduurzaming. Hetgeen zeker ook van toepassing is op onderwijsgebouwen. Oók hier helpt Quintess om het grillige energiegebruik zodanig integraal op afstand te besturen, dat er jaarlijks dáádwerkelijk substantiële energiebesparingen worden gerealiseerd.


Referenties

Oosterlichtcollege Vianen

Het Oosterlicht College is een brede school met de zekerheid van goed onderwijs vanuit een open christelijke levenshouding. Persoonsvorming vinden wij belangrijk. Bij ons kunnen leerlingen zichzelf zijn. We behalen hoge onderwijsresultaten.

Dit mooie project gaan we medio 2019 opleveren.

Werkzaamheden Quintess

Installatietechniek Rijnhuis heeft Quintess opdracht gegeven voor het aanpassen van de regeltechniek. Hier wordt een compleet nieuwe vleugel bijgebouwd. Quintes verzorgt de sturingen naar de ketels, luchtbehandeling, naregelingen en diverse andere sturingen. De school zal continu geopend blijven en alle werkzaamheden zullen tijdens deze uren gemaakt moeten. De flexibele houding van Quintess komt hier goed van pas.

International School of Amsterdam te Amstelveen

De in 1964 opgerichte particuliere Internationale School van Amsterdam te Amstelveen geeft Engelstalig onderwijs aan voornamelijk expat-kinderen van 3 tot 19 jaar. Deze school, met een capaciteit van 950 leerlingen die vooral uit de Verenigde Staten, Japan, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en de Scandinavische landen komen, valt buiten de ‘normale’ Nederlandse wetgeving, omdat er geen Nederlands gesproken hoeft te worden.

Werkzaamheden Quintess

Quintess draagt hier de verantwoordelijkheid voor het regeltechnische onderhoud aan alle klimaatinstallaties, zoals warmtepompen, WKO-installaties en de monitoring van de dagelijkse aansturingen. Zodanig dat de aanstormende talenten zich in een comfortabel klimaat optimaal kunnen concentreren op de dagelijkse leerstof.