Entertainment


Welke eisen stelt een gebouwbeheerder binnen de entertainmentindustrie? En wat leeft er verder aan wensen bij deze belangrijke schakel? Vragen die Quintess dankzij zéér specifieke kennis beantwoordt, waarmee élke klimaat-, regel- of energiewens wordt omgezet naar een optimale, maar vóóral werkbare situatie.

Daarom wordt in samenspraak met elke gebouwbeheerder een laagdrempelig bedieningssysteem ingevoerd, waarop hij de programma’s afstemt. Hierdoor wordt op efficiënte wijze de klimaatbeheersing in schouwburgen en theaters zodanig ingeregeld, dat zowel de podiumartiesten als het publiek zeer comfortabel van een voorstelling genieten.


Referenties

Museum voor Communicatie in Den Haag

Het Museum voor Communicatie was toe aan compleet nieuwe luchtbehandelingskasten om de unieke maar vooral luchtvochtig-gevoelige collectie stukken te conserveren tegen de verschillende weersomstandigheden.

Werkzaamheden Quintess

Opdrachtgever BAM Bouw &Techniek te Den Haag was direct overtuigd van het adequate Quintess-denkwerk. Slim omdat de installatie zo is ingesteld dat de weersinvloeden geen enkele invloed meer uitoefenen op het (nu) constante binnenklimaat. Om dit te realiseren installeerde Quintess naast de hoogwaardige temperatuur-, vocht- en druksensoren, ook de regeltechniek en de specifieke bekabeling.

Nationaal Militair Museum (NMM) in Soesterberg

Op de voormalige vliegbasis te Soesterweg vindt u het Nationaal Militair Museum (NMM), dat het Legermuseum (voorheen in Delft) en het Militaire Luchtvaart Museum herbergt. Het museum belicht de betekenis van de Nederlandse krijgsmacht in het verleden, het heden en in de toekomst, met extra aandacht voor de collecties van land- en luchtmacht.

Wapenfeiten Quintess

Via Heijmans ontving Quintess de opdracht om de regeltechniek-software te leveren. Qua communicatiemiddelen wordt gebruikgemaakt van Modbus, Mbus, Bacnet en Ethernet, plus een VPN-verbinding voor afstandscommunicatie. Via de nieuwe Priva-BlueID-regelaars worden de warmtepomp, luchtbehandelingskasten, pompen en bronnen integraal aangestuurd.

Voor Quintess was het een uitdagend project om samen met Heijmans software te ontwikkelen die de gestelde eisen op het gebied van onder meer temperatuur, vochtigheid, luchtkwaliteit en verlichting kon verzorgen. In de outputspecificatie is dit per object of soms per groep van objecten vastgesteld. Dat was nodig omdat je met verschillende materialen en verschillende groottes te maken hebt en met een verschillende mate van kwetsbaarheid. Verder waren er ook gespecificeerde eisen op het gebied van veiligheid – je hebt bijvoorbeeld te maken met vuurwapens – en van gebruik: werd het materiaal tentoongesteld, of kwam het in het depot?

Theater Concordia in Enschede

Concordia laat jong en oud, kenners en leken, vaste gasten en toevallige voorbijgangers op een aangename manier genieten van hedendaagse film, theater en beeldende kunst. Met dit multidisciplinaire professionele kunstenaanbod is Concordia stevig geworteld in Enschede en omgeving.

Werkzaamheden Quintess

In samenwerking met Strukton heeft Quintess de regeltechniek vervangen. In Theater Concordia hebben we een tal van communicatiemiddelen toegepast, zoals Modbus.

Holland Casino te Hoofddorp

Aan de Neptunusstraat in Hoofddorp staat een bestaand kantoorpand, dat volledig gerenoveerd wordt. In dit pand worden diverse disciplines samengebracht door gebruik te maken van Priva Blue ID.

Naregelingen, comsets, comforte, modbus worden allemaal gebruikt om alles aan elkaar te koppelen. Zo’n 400 naregelingen zorgen ervoor dat het klimaat binnen de juiste conditie blijft.

De opdracht hiervoor komt van de TTG groep, die Quintess hiervoor het vertrouwen heeft gegeven.