Entertainment


Welke eisen stelt een gebouwbeheerder binnen de entertainmentindustrie? En wat leeft er verder aan wensen bij deze belangrijke schakel? Vragen die Quintess dankzij zéér specifieke kennis beantwoordt, waarmee élke klimaat-, regel- of energiewens wordt omgezet naar een optimale, maar vóóral werkbare situatie.

Daarom wordt in samenspraak met elke gebouwbeheerder een laagdrempelig bedieningssysteem ingevoerd, waarop hij de programma’s afstemt. Hierdoor wordt op efficiënte wijze de klimaatbeheersing in schouwburgen en theaters zodanig ingeregeld, dat zowel de podiumartiesten als het publiek zeer comfortabel van een voorstelling genieten.


Referenties

Sporthal Maashees

Namens van Gemert Installatiegroep heeft Quintess de regeltechniek vervangen. De verouderde regelkast is vervangen door Priva Blue ID.
Tevens worden de zonnepanelen gekoppeld aan het GBS systeem. Hiermee wordt een optimaal energieklimaat gecreëerd. Verdere optimalisering is verkregen door een betere inkoppeling van het voorraadvat.