Het Wibauthuis in Amsterdam

Het Wibauthuis is een open stadscampus, gevestigd aan de kop van de Wibautstraat in Amsterdam. Het is een plek waar studenten en medewerkers kunnen studeren, werken, wonen en recreëren. De campus heeft een uitnodigend karakter. Iedereen kan gebruik maken van de horeca, de winkels en de initiatieven die de scholen initiëren.

Tijdens de ontwerpfase is er veel aandacht besteed aan opwekking van duurzame energie. Een warmtepompinstallatie – met daaraan gekoppeld een WKO-installatie voor bodemopslag – regelt voor het grootste deel opwekking van warmte. De WKO-installatie verzorgt volledig de koeling van het gebouw.

Werkzaamheden Quintess

Numan & Kant gaf Quintess de opdracht om de regelapparatuur en de veldapparatuur voor het gehele gebouw te regelen. Inclusief ruim 800 naregelingen om het klimaat aan de hoge eisen te laten voldoen. Quintess verzorgt tevens de levering van de verlichtingscomponenten en de besturing, ervan via KNX in de publieke zones.

International School of Amsterdam te Amstelveen

De Internationale School van Amsterdam is een particuliere school in Amstelveen die Engelstalig onderwijs aanbiedt voor de leeftijdsgroepen van 3 tot 19 jaar. De leerlingen bestaan voornamelijk uit kinderen van expats. De school valt daarom niet onder de ‘normale’ Nederlandse wetgeving in zoverre dat er geen Nederlands gesproken hoeft te worden. De school werd opgericht in 1964 en heeft een capaciteit van 950 leerlingen, van wie de grootste groepen uit de Verenigde Staten, Japan, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en de Scandinavische landen komen.

Werkzaamheden Quintess

Quintess is verantwoordelijk voor het regeltechnische onderhoud aan de klimaatinstallaties bestaande uit warmtepompen, wko-installaties en monitoring van de dagelijkse sturingen.