International School of Amsterdam te Amstelveen

De Internationale School van Amsterdam is een particuliere school in Amstelveen die Engelstalig onderwijs aanbiedt voor de leeftijdsgroepen van 3 tot 19 jaar. De leerlingen bestaan voornamelijk uit kinderen van expats. De school valt daarom niet onder de ‘normale’ Nederlandse wetgeving in zoverre dat er geen Nederlands gesproken hoeft te worden. De school werd opgericht in 1964 en heeft een capaciteit van 950 leerlingen, van wie de grootste groepen uit de Verenigde Staten, Japan, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en de Scandinavische landen komen.

Werkzaamheden Quintess

Quintess is verantwoordelijk voor het regeltechnische onderhoud aan de klimaatinstallaties bestaande uit warmtepompen, wko-installaties en monitoring van de dagelijkse sturingen.